Bağımsız Denetim Şirketi
   
Haberlerden ve yeniliklerden haberdar olmak için e-postanızı kaydedin

FİNANSAL RİSK YÖNETİMİ

Günümüz bankacılığı sürekli bir değişim sürecinden geçiyor. Bir tarafta gelişen ve ucuzlayan teknoloji sayesinde finansal aracı olmanın yöntemleri her an değişirken, diğer taraftan 80’lerden itibaren gözlemlenen liberal düzenlemeler ile birlikte bankacılık, küresel rekabetin içerisinde deviniyor. Sektörde ister uluslararası isterse yerel olsun tüm finansal kurumlar, fırsatlarla birlikte tehditleri de barındıran bu evrime uyabilmek, rekabetten katma değer yaratan adımlarla kazanan olarak çıkabilmek ve yakaladıkları başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için yollar arıyorlar.

Bunu sağlayabilmenin temel şartı ise birim sermaye başına yaratılan değer ve kurumun taşıdığı riski doğru noktada dengeleyebilmekten geçiyor. Risk, getiri ve sermaye dengesinin ortasında ise 2005 Haziran itibariyle son şekli verilen ve 2010’dan itibaren Türkiye’de de yürürlüğe girecek olan Basel II Yeni Sermaye Uzlaşısı yer alıyor. Bu zamana kadar en iyi uygulamalar anlamında karşımıza çıkan etkin ve aktif risk yönetimi, bu düzenleme çerçevesinde artık bir sektör standardı olarak yeniden tanımlanıyor ve bankaların bu gelişmelere ayak uydurmasını zorunlu hale getiriyor.

20 yılı aşkın süredir edindiği tecrübe ve güven ile Şirketimiz Basel II’ye hazırlık sürecinde de sizlerin ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış ve profesyonel hizmeti bünyesinde bulunduruyor.

BDDK’nın düzenli olarak yaptığı bankacılık anketlerine göre Basel II, artık Türk bankacılık sektöründe de gündemin birinci sırasına oturmuş durumda. Gündeminizde olan kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ilgili çalışmalarınızda size destek oluyoruz.

Stratejik rekabet avantajı yaratan yöntemler geliştirme

Risk yönetimi süreç, altyapı ve raporlama sistemi tasarlama

Mevcut sistemleri iyileştirme

Risk yönetimi pratiğinin yasal düzenlemelere uyumlu hale getirilmesi

Pratik ve uygulanabilir çözümler yaratmayı hedefleyen ve ‘en iyi uygulamalar’ tasarlamaya önem veren FRM (Finansal Risk Yönetimi) hizmetleri ekibimiz, hangi seviyede olursa olsun hazır kalıp yerine sizin tarz ve kurumsal ilkelerinize uyumlu çözümler geliştirmeyi hedefliyor.